Indy, Indra och IT väntar på sin tur

Indy riktas in

 

Yanschi letar

Yanschi hittar

Yanschi triumferar