L-Kullen

 

Schipperkevalpar !
Nova fick 3 hanar den 26 april
1 valp finns kvar

 

 

Här är valparna
6 veckor gamla

 

Ha-ha... du kan inte taaaa mej !

 

 

Här är valparna 5 veckor gamla

 

 

 

 

"jag vill ut ! "

 

 

Första dagen ute, 1 månad gamla

 

26 dagar gamla

 

 

15 dagar gamla

 

 

10 dagar   10 dagar   10 dagar

 

 

3 dagar   3 dagar   3 dagar

 

 

 

 

Stamtavla

Bobelz Kowac SUch Cayafa's Quinton NUch SUch Cayafa's Ilex
SUch Radash Devil May Care At Hatspar
SUch Bobelz Faye EEch FINuch SUch INTuch
Lynderry Maestro My Man
Coiras Dana
Bobelz Ivanova  Jefke-Julio Vd Moerheuvel EEch FINUch INTUch SUch
Flocktons Toy Boy
Durante Yster
INTUch NORDUch
Daniran's Beverly
FINUch SUch
Roetmop Guard At The Gate
EEch INTUch NordUch
Durante Nemorosum