R-kullen

3 hanar och 1 tik födda den 15 oktober

 

7 veckor

Razzla Ritzie

Ricko Rusty

 

Hane 1 Hane 2
4 veckor

Hane 3

Razzla

 

16 dagar

 

Hane 1 Hane 2 Hane 3

11 dagar

Hanarna Tiken

 

 

1 vecka gamla. Tiken ligger vid bakre tutten.